Mopedbilen som kolliderte med en varebil i Beitstad i Steinkjer i juli har sannsynligvis kommet over i feil kjørefelt, tror politiet.

To 17 år gamle jentene i mopedbilen omkom i ulykka.

Svekket mistanke

Informasjon i saken så langt tyder på at mopedbilen har kommet over i motsatt kjørefelt før den kolliderte med varebilen, skriver politiet i en pressemelding.

Det er likevel for tidlig å konkludere om hva som forårsaket ulykken. Føreren av varebilen har fremdeles status som mistenkt, men mistanken mot denne personen er svekket.

Føreren av mopedbilen er siktet i saken.

– Det er sentralt å få belyst hvorfor mopedbilen kom over i motsatt kjørefelt. Hendelsen kan skyldes uaktsomhet hos sjåfør, men også hindring i kjørebanen eller tekniske feil på kjøretøyet. Målet med etterforskningen er å finne ut hva som har skjedd, sier politiadvokat Åsta Elden i Trøndelag politidistrikt.

Sjekker mobilen

På bakgrunn av opplysninger fremkommet så langt i etterforskningen, har den avdøde føreren av mopedbilen fått status som siktet i saken. Føreren av varebilen har fremdeles status som mistenkt, men mistanken mot denne personen er svekket.

– Etterforskningen er høyt prioritert hos politiet. Det er blant annet gjennomført flere avhør av vitner som tilkom stedet kort tid etter ulykken, samt nytt avhør av varebilsjåføren, sier politiadvokat Elden.

– Politiet vil i tiden framover gjennomføre flere avhør og foreta digitale undersøkelser av de involvertes mobiltelefoner. I tillegg skal det gjennomføres teknisk undersøkelse av kjøretøy.