Ellen Marie Hansen som er leder for Rekoringen på Røros sier at utviklingen lokalt  er den samme som på landsbasis , men at man er ekstra sårbar fordi det er små forhold.

– Effekten blir mye større på en så liten plass, og når det blir lite salg, så er det produsenter som ikke orker å være med lenger, sier hun.

Mindre synlighet på Facebook i kombinasjon med prisstigningen i samfunnet er blant årsakene som det pekes på når omsetningen i Rekoringene skal forklares.

Hør intervjuet med Hansen her:

Forskeren svarer

Forsker Viktorija Viciunaite ved Universitetet i Sørøst Norge bekrefter at det har vært en nedgang i omsetningen på de fleste Rekoringene i landet, men at noen i byene har klart seg bedre enn andre.

– Årsakene er sammensatt, vi så for eksempel at interessen for Rekoringene økte en god del under koronatiden. Folk hadde mer tid, de kunne ikke spise ute like mye, og mange ville vise solidaritet med produsentene, sier Viciunaite.

Nedgangen er merkbar også i Trondheim. Der omsatte man for 200 000 kroner mindre i desember 2022 enn i desember 2021 påpeker forskeren.

Facebook fremdeles viktig

Viciunaite sier at kommunikasjonskanalen Facebook fortsatt er viktig for at Rekoringene skal nå ut til kundene sine.

– Man har blitt litt fastlåst i løsningen og det medfører en del ulemper også, sier hun og peker på endringer i algoritmene som gjør at Rekoringen ikke når ut til så mange lenger.

Hør intervjuet med Viciunaite her:

Fakta: Reko-ringen

Reko-ringen er en salgskanal for lokalmat der kjøp og salg foregår på Facebook.

Kundene forhåndsbestiller varer via ringens felles Facebook-gruppe. Varene leveres ut av produsenten på ringens annonserte utleveringssted, dato og klokkeslett.

Reko står for REttferdig KOnsum og er et handelsfenomen grunnlagt av Thomas Snellman i Finland i 2013.

Salgsfenomenet Reko er salg av matvarer uten mellomledd, der produsenten selv står for produksjon og salg, og får 100 prosent av salgssummen.

Den første Reko-ringen i Norge ble etablert november 2017. Per februar 2022 er det over 140 ringer spredt i store deler av landet. Det er rundt 500 000 kunder tilknyttet REKO-ringene, og over 600 produsenter som selger varer.

Kilde: Rekonorge