Olje- og energiminister Terke Aasland besøkte Holtålen kommune i dag. For å få en oversikt over skadene, og finne ut hva man har behov for av hjelp fra sentralt hold, og vise sympati med de som ble rammet.

– Her er det egentlig små bekkeløp med basis i jord metta av vann rundt, og ekstremvær som gjør det dramatisk med store ødeleggelser for de som bor her, sa Aasland til Nea Radio.

Aasland kom til Holtålen sammen med en politisk rådgiver og med på befaringen var ordfører Arve Hitterdal, Jan Aril Sivertsgård fra Ap, Olve Morken enhetsleder kultur, plan og utvikling og Aagoth Johanne Moe som fungerende kommunedirektør.

Aasland sammen med ordfører Arve Hitterdal på vei opp lia på Stensli. Foto: Iver Waldahl Lillegjære

Besøket startet med en briefing på rådhuset før man kjørte ut til Stensli og besøkte familien Kirkhus som ble hardt rammet av uværet.

Aasland fikk møte familien Kirkhus som er blant de som er hardest rammet etter styrtregnet tidligere i uken. Foto: Iver Waldahl Lillegjære.

Geir Kirkhus satte pris på besøket fra ministeren.

– Det var fint med besøk. Det er bra de ser om oss i distriktene også, sa Kirkhus som hadde fortalt hva de ønsket av hjelp fra sentralt hold til Aasland.

–  Det er å få hjelp fra Naturskadefondet med både takst og for å få satt i gang oppryddingsarbeidet, sa Kirkhus videre.

Arbeiderpartiets Jan Arild Sivertsgård ber om fortgang i saksbehandlingen hos Naturskadefondet. Foto: Iver Waldahl Lillegjære.

Jan Arild Sivertsgård som er Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Holtålen ba om det samme fra Aasland i en samtale tidligere.

– Nå er det mange som er flomrammet her. Nå skulle Naturskadefondet fått oppbemannet slik at man kunne fått en rask søknadsprosess slik at utbetalingene kommer relativt fort, sa Sivertsgård.

Det sa Aasland at han skulle ta med seg til resten av regjeringen.

Ikke enkelt

Heidi Kirkhus sliter med å få tak i folk på telefonen slik at de kan få taksert skadene på eiendommen. På nettsiden til Naturskadefondet står det at de ikke sender ut en takstmann hvis skadene beløper seg på under 500 000 kroner.

– Hvem skal da sitter og bedømme hva dette koster? Det samme med anbud. Du skal hente inn ett anbud hvis det koster en sum og to hvis det er dyrere. Og hvordan skal vi finne ut det uten en takstmann, sier en oppgitt Heidi Kirkhus.

– Hva kan Aasland og sentralt hold gjøre i denne situasjonen, mener du?

– Jeg håper at han nå kan ta med seg videre det at alt har blitt så sentralisert rundt Oslo at det kan være vanskelig for oss i distriktene å få hjelp. At de må ut og se hvordan vi har det, og det tror jeg han gjør etter å ha sett hvordan det var her i dag, sier hun.

Hør intervjuet med Geir, Adrian og Heidi Kirkhus her:

Hør intervjuet med olje- og energiminister Terje Aasland her:

Skadene oppe ved jernbanelinja ble også vist frem. Foto: Iver Waldahl Lillegjære.