- En tragedie for Tydal og bolyst, sa stortingsrepresentant Heidi Greni (Sp) til Nea Radio mandag. Hun mener Statsforvalteren på eget initiativ i klagesaken på skuterløypa mellom Ås og Nesjøen i Tydal, strammer inn et lovverk som Stortinget har vedtatt skal liberaliseres.

Tydalordfører Jens Arne Kvello er også svært skuffet over vedtaket. Det er først og fremst statsforvalteren i Trøndelag sin klage på løypa som skuffer Kvello mest.

– Nordland har behandlet saken, men det er reindriftsavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag som har klaget. Vi har kommet til enighet med reindriftsdistriktet vi har her, og jeg synes vedtaket er med å danne konflikter, sier tydalsordføreren.

Han mener også at nesten to års saksbehandlingstid i denne saken er vel drøyt.

– Vi har ikke hatt sjanse som kommune og fått så lang tid. Men dette var også et pluss for oss for vi har fått brukt løypa i denne tiden, og det har ikke kommet noen som helst klager, verken fra reindrifta eller andre. Så nå har vi egentlig bevist at løypa ikke er til ulempe for noen bare vi følger regelverket, sier han og røper at han nå tar saken til både kommunal og distriktsdepartementet og miljø og klimadepartementet.

Han er ikke i tvil om veien videre i denne saken.

– Vi føler at vi blir overkjørt og at vi nå tar opp dette med departement og statsråder mener jeg er helt på sin plass, sier han. Hør hele intervjuet med Tydalordfører Jens Arne Kvello her: