- Det er med stor respekt for en langsiktig tenkende og filosofisk gjeng med entusiaster vi velger å kåre Stokkøy Bakeri i Åfjord kommune som vinner av årets konkurranse. Det var noe av begrunnelsen juryen ga da Stokkøy bakeri stakk av med den gjeve prisen. I alt 20 bakerier landet rundt var nominert.

Stokkøy Bakeri ligger på Stokkøya i Åfjord kommune utenfor Trondheim.

I juryens fullstendige begrunnelse heter det følgende:

«Årets vinner utmerker seg i en egen divisjon når det gjelder den grunnleggende gjennomtenkte og gjennomførte filosofien på samfunnsansvar, som har vært hele grunnlaget for etableringen av bakeriet. Bakeriet jobber etter en langsiktig strategi – som har ført dem frem til nominasjon og nå som vinner i konkurransen.

Vi ser at dette bakeriet kan være til stor inspirasjon for bransjen, og også en måte å overleve i bransjen på. De har en flerfunksjonell modell, hvor det er flere elementer i tilknytning til bakeriet som skaper en helhet. Filosofien som ligger til grunn har betalt seg over tid, de har valgt å knytte til seg spisskompetanse på ulike områder og blir et sted hvor folk flytter hjem igjen.

De samarbeider tett med andre næringsaktører for konkrete svinn-tiltak. Frukt fra dagligvarebutikken som ikke lenger kan selges blir brukt i bakeriet og de bruker heller ikke varer i produksjonen som ikke er betegnet som bærekraftige (som f.eks. avokado).

Ute på denne øyen finnes altså et bakeri som blir å betegne som selve livsnerven i et lokalsamfunn, der bakeriet er hovedingrediensen og utgangspunktet for hele modellen hvor de jobber aktivt for å skape et bærekraftig og livskraftig lokalsamfunn som kalles Bygda 2.0. Her er historiefortellingen levende og i fokus – hele tiden.

Det er med stor respekt for en langsiktig tenkende og filosofisk gjeng med entusiaster vi velger å kåre Stokkøy Bakeri som vinner av årets konkurranse.»