Gravide holtålinger vil dermed kunne benytte seg av jordmortjeneste i Røros kommune hver 6. uke som tidligere.

– Med bakgrunn i det beste for våre innbyggere ser vi at det vil gi et mer helhetlig tilbud og større valgfrihet å ivareta tjenesten vi allerede kjøper fra Røros kommune. I tillegg vil det være en fordel at jordmor i beredskap har kjennskap til de gravide. Til grunn ligger også en tidligere samarbeidsavtale mellom Røros og Holtålen om kjøp av jordmortjeneste, skriver enhetsleder innen helse i Holtålen kommune, Tove Hegseth i et brev til Røros kommune.

Begger deler

Holtålinger vil ha tilgang til jordmor i Midtre Gauldal kommune i samme periode, noe som er en stor fordel da denne er et supplement til nåværende avtale med Røros kommune.

– Dermed er holtålingene sikret en tettere oppfølging av jordmor når det begynner å nærme seg fødsel, og hyppigheten på svangerskapskontroller øker, skriver Hegseth.

Sa opp avtalen

I forrige uke sa Holtålen kommune opp avtalen med Røros til fordel for en ny ordning med Midtre-Gauldal.

I oppsigelsen stod det blant annet at jordmor i Midtre Gauldal vil ta kontakt med jordmorberedskapen når det begynner å nærme seg termin for de gravide, slik at beredskapen har oversikt over fremtidige fødsler.

Tidligere i sommer ble det kjent at flere foreldre hadde skrevet under på en underskriftskampanje der de uttrykte stor bekymring for jordmortilbudet i kommunen.