Politiet i Trøndelag pågrep den 19. januar en person som er siktet for grovt underslag og grov hvitvasking av penger. Den siktede har erkjent straffeskyld.

Politiet etterforsker saken for fullt og får bistand fra blant annet Økokrim til å spore og sikre verdier i utlandet.

Siktelsen gjelder grovt underslag av i underkant av 75 millioner kroner, og grov hvitvasking av utbyttet, sier Ole Andreas Aftret, påtaleansvarlig i saken ved Trøndelag politidistrikt.

– I hovedtrekk skal underslaget være gjennomført ved at siktede har utnyttet sine tilganger til bankens systemer til å underslå bankens midler, sier han.

Det skal deretter være gjennomført overføringer til bankkontoer i andre banker i Norge og videre ut av landet. Politiet har innhentet dokumentasjon fra disse bankene som en del av etterforskingen.

– Utover dette ønsker vi å gå nærmere inn på fremgangsmåten av hensyn til etterforskningen, sier Aftret i en pressemelding.

Gjennom etterforskningen mener politiet å ha gjort rede for det beløpet som er underslått.

Her er en oversikt over pengebeløpene per nå:

Det er ført et beløp tilbake til Sparebank1 SMN før pågripelsen, noe som medfører at nettobeløpet ut fra Sparebank1 SMN er i overkant av 66 millioner norske kroner.

Politiet har til sammen sikret litt over 15 millioner norske kroner.

Ut fra de opplysninger politiet har nå er netto beregnet tap for fornærmede i størrelsesorden ca. 50 millioner kroner.

Bakgrunnen for tapet er at utbyttet fra underslaget i all hovedsak ble investert i ulike verdipapirer og finansielle instrumenter med høy risiko, og deretter realisert med tap.