Hellbrua har begrensning på maksimal totalvekt for vogntog på 50 tonn, og det betyr at godstransport av en viss størrelse og tyngde må kjøre en to mil lang omvei for å komme seg til Selbu.

Tilstøtende veger tar 60 tonn, og øvrige bruer på strekningen er også godkjent for 60 tonn. Brua blir dermed en av de største flaskehalsene på trønderske fylkesveger.

To mil omvei

Den hindrer effektiv godstransport på fylkesvegen. For eksempel kan ikke tømmerbiler kjøre over brua.

60 tonns vogntog må nemlig kjøre gamle E6 om Hommelvik for å unngå Hellbrua, og dette har også økonomiske konsekvenser for de som blir ramma.

Brua krysser Stjørdalselva, er 276 meter lang, og lengste spenn er 43 meter, og anslått kostnad for oppgradering er om lag 250 millioner kroner.

Torsdag var Næringsforeningen i Værnesregionen (NiV) samen med NHO og NRK Trøndelag på befaring på brua, og næringsforeningen er klar på at de håper det vil komme penger til en oppjustering av brua gjennom ny nasjonal transportplan (NTP), som legges fram fredag.

– Vi er spente, ja. Vi følger med på fredag, sier leder i NiV, Jon Uthus.

Morten Karlsen i NRK (t.v.), Jon Uthus, leder i NiV, og Guro Angell Gimse, regiondirektør i NHO Trøndelag ved Hellbrua torsdag ettermiddag. Foto: Næringsforeningen i Værnesregionen (NiV)

Dyrt og langdrygt

Transportselskapet Nord, som kjører alt tømmer i Trøndelag, leverte 116.000 kubikkmeter sagtømmer til Inntre Kjeldstad sitt anlegg i Selbu i 2022 - det tilsvarer i alt 1888 lass med tømmer.

På grunn av liten avvirkning i Selbu og Tydal ble om lag 70 prosent av dette transportert sørfra.

Merkostnaden ved å svinge av i Hommelvik og kjøre Gjevingåsen utgjorde om lag 700.000 kroner i 2022. Tømmerbilene bruker 17.000 liter diesel mer i løpet av ett år, samt 315 timer ekstra kjøretid, viser utregninger Allskog har gjort.

Klimagassutslippene for tømmertransporten øker med 46 tonn per år på grunn av manglende vilkår på Hellbrua.

I tillegg kommer all annen transport til og fra Selbu og Tydal.

Nasjonal transportplan legges fram fredag klokka 12.00.