Tidligere torsdag bekreftet jaktlaget at ei gaupe var skutt i Ålen. Torsdag ettermiddag får Nea Radio bekreftet at ei gaupe nummer to er skutt i Haltdalen. Den første gaupa er en hanngaupe på 23,8 kilo. Det er foreløpig ukjent hvor stor den andre gaupen er. Tjue jegere fra Ålen deltar i jakta, som hadde sin første jaktdag torsdag.

Startkvoten for gaupejaktsområder i Trøndelag er fordelt mellom området med mål om yngling i gamle Sør-Trøndelag, området uten mål om yngling i game Sør-Trøndelag og tilsvarende i gamle Nord-Trøndelag.

Gaupene som ble skutt torsdag ble skutt i området med mål om yngling i gamle Sør-Trøndelag. Dette jaktområdet er fra første februar til 21. februar delt inn i to områder, som til sammen har ei kvote på fire gauper, med maksimalt to voksne hunngauper:

A: Hemne, Snillfjord, Agdenes, Orkdal og Meldal – to gauper

B: Skaun, Melhus, Klæbu, Trondheim, Malvik, Selbu, Midtre Gauldal og de vestlige delene av Tydal og Holtålen – to gauper

Det vil si at kvoten for å skyte gaupe innenfor området med mål om yngling i område B er fylt opp. Fra og med 22. februar slås delområdene sammen, og eventuelle gjenværende dyr kan jaktes i hele området.