- Det var veldig mange aha-opplevelser til tross for at jeg har jobbet mange år som sykepleier i helsesektoren, sier Gonda Brouwer.

Hun er virksomhetsleder ved Gjøsvika sykehjem i Røros kommune, og har denne uka deltatt på fagdager om diabetes for helse- og omsorgsektoren i kommunen.

- Tidligere har vi lært at det skal være mye fokus på kosthold, men nå har vi lært at for eldre som har få år igjen å leve, skal vi heller ha fokus på livskvalitet, forteller Brouwer og fortsetter:

- Så fra mandag av kutter vi ut all dia-kosthold på sykehjemmene. Det skal fortsatt være sunn mat, men det er ikke så strengt lenger, for livskvalitet er veldig viktig.

I tillegg skal middagen flyttes til senere på dagen, for å holde blodsukkeret jevnt hele dagen.

Artikkelen fortsetter under lydklippet.

Fagdagene ble holdt av diabetessykepleier ved St. Olavs Hospital, Anne Revergård. Etter å ha oppdaget mangelfull kunnskap om diabetes i kommunehelsetjenesten, reiser hun nå rundt i Trøndelag for å øke kunnskapen til ansatte i kommunehelsetjenesten. - Eksempler på det de ikke visste var hva blodsukkeret skulle være før de spiste, hva det skulle være etter mat, hva langtidsblodsukkeret skulle være, hvor de skulle injisere hurtigvirkende insulin, hvor de skulle sette langtidsvirkende insulin og hvordan kostholdet skulle være, sier Revergård. - Dette er jo ganske grunnleggende ting om diabetes. Er det skremmende?

- Det er grunnleggende ting, og det viser seg at sykepleierne har veldig lite kunnskap om dette i utdanningen sin. Det er de som har tatt videreutdanning som kan det skikkelig. I tillegg er det helsefagarbeidere som ikke har fått noen grunnleggende opplæring i det også.

Nå håper Revergård at flere får kunnskap om diabetes, og hun har allerede fått god respons fra de hun har undervist.

- De sier at det har gått opp mange lys for dem, og at nå skal pasientene deres få mye bedre behandling, for å få bedre livskvalitet.

Hør Anne Revergård fortelle mer her: