Destinasjon Funäsfjällen står i startgropa for å bygge traseer for ski, scooter, vandring, sykling, ridning og padling. Prosjektet, som er lokalisert i vestre Härjedalen, har ett overordna mål - det skal ikke gjøre for store inngrep i naturen.

Satsingen har en prislapp på 35,6 millioner kroner, og både stat, region og Härjedalens kommune har bidratt i tillegg til lokale bedrifter.

Hensikten med prosjektet er å styrke området som attraksjon for kommende generasjoner og at området kan ta imot enda flere besøkende.