Nødetatene rykker ut til melding om trafikkulykke Rugldalen i Glåmos. Enslig kjøretøy skal ha kjørt av vegen og over toglinja.