Miljødirektoratet har nå fordelt over seks millioner kroner til tiltak mot marin forsøpling i Trøndelag

I Trøndelag er det Miljøpartnerne A/S, Eider AS, Trollfjell Friluftsråd og Oppdretternes Miljøservice AS som har fått penger til å rydde opp i marint avfall.

I tillegg er det fordelt over 18 millioner til landsdekkende tiltak i regi av ulike organisasjoner. Handelens miljøfond, som forvalter plastposeavgiften, har dessuten tildelt Eider AS, Project Baseline Trondheim samt Roan frivillighetssentral midler.

- Vi anmoder alle som vil bidra med rydding av marint avfall om at de bruker Hold Norge Rent sin ryddeportal (https://holdnorgerent.no/ryddeportalen/) for å koordinere og registrere hva de har funnet. Denne informasjonen gjør at vi får mer kunnskap om hvor avfallet kommer fra og hvordan vi kan forhindre at avfallet havner i havet, heter det i ei pressemelding fra Fylkesmannen i Trøndelag.