Fylkeskommunen har bevilget 85 millioner kroner for å ruste opp Selbuvegen.

– I dag har vi det første møtet med Vegvesenet for å se på hvordan vi skal gjøre dette, sier ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes til Nea Radio.

Elvran og Lånke

Vigdenes løfter særlig fram Elvran og Lånke.

– Dette er en strekning jeg er særlig opptatt av. I tillegg er kurveutrettning hovedprioritet i denne runden, sier Vigdenes.