Dyra som Rovdata har mottatt og obdusert er fordelt på 94 jerv, 69 gauper, 28 ulv og 11 brunbjørn fra hele landet. De er levert inn i perioden fra 5. juni i fjor til 7. juni i år.

– De fleste er skutt på kvote og lisensjakt. Noen er tatt ut på skadefellinger, og hiuttak av jerv er inkludert i disse. 24 av dyrene har dødd av andre årsaker. Generelt hadde rovdyrene vi undersøkte god helse og bra kondisjon. Obduksjonene avdekket ikke noen spesielle avvik, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Påkjørt av bil og tog

Fem jervevalper og en voksen jerv ble funnet død, og en jerv ble beslaglagt etter ulovlig felling. En bjørnunge ble funnet død som følge av utmagring, og en annen ble avlivet av Statens naturoppsyn (SNO) av dyrevelferdshensyn. Ni gauper ble påkjørt, åtte av bil og en av tog, mens en var død som følge av utmagring.

En bjørn og en ulv ble skutt i nødverge. En ulv ble påkjørt av bil, og to ulver ble funnet døde. Ved mistanke om ulovlige forhold (politisaker) sendes dyret til Veterinærinstituttet for undersøkelse, og det gjelder de to sistnevnte tilfellene.

Teller årringer i tennene

Rovdata undersøker alderen til de store rovdyrene ved å snitte opp og telle årringer i hjørnetennene deres. 54 av dyrene rakk aldri å bli ett år, 117 dyr var mellom ett og fire år da de døde, 21 dyr ble mellom fem og ni år, mens åtte dyr ble ti år eller eldre. To av dyrene er ikke med i aldersoversikten. Fordi hodet aldri ble sendt inn, fikk vi ikke noen tann til å analysere alderen.

Hos alle de fire artene er gjennomsnittsalderen på de undersøkte dyrene under tre år. Ulvene var i snitt 1,6 år gamle da de døde, gaupene ble i snitt 2,2 år, bjørnene nådde i snitt en alder på 2,6 år, mens jervene gjennomsnittlig ble 2,7 år gamle.

Gaupe på 14 år

Eldst av de undersøkte dyrene var ei gaupe som ble skutt på skadefelling 9. mars i år ved Sjurvatnet i Melkedalen i Ballangen kommune. Hunnen veide 16,7 kilo og ble 14 år. Den eldste gaupa som er undersøkt og registrert i Rovbase ble for øvrig 17 år.

– Gaupa fra Sjurvatnet hadde en meget god kondisjon og var fortsatt fruktbar. Undersøkelsen av livmor viste at gaupa hadde hatt to foster i livmor året før hun døde, sier Kindberg.

Den eldste jerven ble tolv år. Det var en hann på 14,4 kilo som ble skutt på skadefelling av SNO. Det skjedde 21. januar i år ved Rognvatnet i Overhalla kommune.

Innenfor rovdyrsikkert gjerde

Eldste bjørn var ei ni år gammel binne på 104 kilo. Den ble skutt på skadefellling av SNO 16. juni i fjor, fordi den var innenfor et rovdyrsikkert gjerde. I to dager prøvde SNO å skremme den ut av gjerdet uten hell. Dette skjedde ved Tjønnmoen i Lierne kommune.

Den eldste ulven ble skutt på lisensjakt av en jeger 1. januar i år, ved Muruåsen i Trysil kommune. Tispa ble ti år og var merket med halsband. Den veide 36 kilo. Undersøkelsen av livmor viste at tispa hadde hatt åtte foster i livmor året før hun døde.

Du finner mer informasjon om alle de undersøkte døde rovdyrene i Rovbase. Rovdata sender 1. juli hvert år et rapporteringsbrev til jegerne med informasjon om dyrene de har felt.