Det er ingen tvil om at noe av det som har preget mediebildet i Trøndelag mest så langt i 2019, det er vindkraftdebatten. Protestene lot nemlig ikke vente på seg da det ble kjent at TrønderEnergi hadde inngått et samarbeid med Stadtwerke München, og at konsesjonene som var gitt for å bygge vindkraftverk omsider skulle omsettes i virkelighet. Særlig på Frøya har aksjonistene gjort seg bemerket.

– Egentlig har disse protestene pågått siden 2002, da man først begynte å snakke om mulighetene for vindkraft på Frøya, forklarer Bengt Eidem. Han er kommunikasjonsdirektør for TrønderEnergi.

– Men da det ble kjent at vi nå skulle igang med utbyggingen, da våknet de til liv igjen.

Saken fortsetter under lydklippet

Må tåle

Det er Eidem som har vært ansiktet utad når TrønderEnergi har uttalt seg om saken.

– Ja, det har vært protester og det må vi tåle. Han har forståelse for at folk reagerer på inngrepene i naturen.

– Selvfølgelig har jeg det, for de er ikke ubetydelige. Men på tross av dette så har altså både lokale og nasjonale myndigheter funnet at fordelene med å bygge ut for fornybar energi har vært større enn den miljømessige kostnaden disse utbyggingene har. Han mener at nyskaping ikke kan skje uten at det fører til både protester og kostnader.

– Det er bestandig slik, enten det er snakk om store, nye bygg, en ny veistrekning, eller utbygginger som dette.

Billigere strøm

TrønderEnergi sier at en slik utbygging er nødvendig for å dekke opp et underskudd på fornybar energi i Midt-Norge. Motstanderne mener at dette er tull.

– Jo, det er faktisk slik, sier Eidem.

– Norge er delt inn i fem strømområder og Midt-Norge er et av dem. I fjor gikk vi med et underskudd på åtte terrawatt-timer, noe som er et enormt høyt tall. Per i dag er vi en av de dyreste sonene i landet når det gjelder strømpriser og etter at vindmøllene er på plass vil vi sannsynligvis bli den rimeligste, hevder han.

– Så er det jo slik at aksjonister og motstandere vil si at de heller betaler mer for strømmen enn å få vindmøllene ut i naturen. Men vi må huske at dette også gjelder industrien. Vi er nødt til å både være bærekraftige og konkurransedyktige på pris når det gjelder kraft, om ikke vil vi merke dette på at industrien rett og slett ikke klarer seg her.

Anstendig ordskifte

Bengt Eidem bekrefter at han selv har blitt utsatt for både hets og trusler mens denne prosessen har pågått.

– Men det bekymrer meg ikke noe særlig. Det biter ikke på meg personlig. Han sier videre at tradisjonelle og redaktørstyrte media i all hovedsak har vært uproblematiske å forholde seg til.

– Her sørges det for at ordskiftet er faktabasert og at det hele går skikkelig for seg. Det samme kan dessverre ikke sies om sosiale medier, mener han.

– Her finner vi veldig mye ensidig informasjon og til tider et sterkt hat, trusler, hets og trakassering. Det blir et ordskifte som er preget av motstand mot både enkeltpersoner, politikere og samfunnsinstitusjoner. I et samfunnsperspektiv er dette slett ikke bra. Det ligger et ansvar på begge parter å sørge for at dette ikke blir måten vi håndterer konflikter på.

Bytter jobb

I disse dager danner TrødnerEnergi Nett og NTE det som blir Norges nest største strømselskap.

– Nå blir strømnettet i Trøndelag en helt egen virksomhet, forklarer Eidem.

– De siste tre årene har jeg jobbet med både kraftproduksjon og distribusjon, men nå, når jeg går over til å være kommunikasjonsdirektør for det nye selskapet, blir det kun nett og strømdistribusjon. Bengt Eidem er dermed ikke lenger den som offisielt skal snakke for utbygging av vindkraft i Trøndelag. Han vil ikke si noe om det er en lettelse eller ikke.

– Men jeg gleder meg til å komme skikkelig igang med den nye jobben etter sommerferien. Da er jeg på plass i de nye lokalene på Stjørdal permanent, smiler han.

Navnet på det nye storkonsernet er enda ikke kjent, men vil bli avslørt like over sommeren!