Nylig solgte Hommelvik Sjøside AS leilighet nr 200. Daglig leder i eiendomsselskapet, Oddstein Rygg, tror byggeaktiviteten på den gamle industritomta kan bidra til å bevare et levende sentrum i Vika.

Siden arbeidet tok til i 2011, har Hommelvik Sjøside solgt i gjennomsnitt 40 leiligheter pr år.

- Vi har hatt jevnt salg siden starten, selv om også vi merker at det er en liten nedgang i markedet akkurat nå, sier Rygg. Han forteller at det særlig er de største leilighetene som nå er noe vanskelige å omsette enn før.

- I trinn 5 har vi imidlertid en rekke mindre leiligheter og disse har blitt solgt i en fei.

Sentrumsutvikling

Onsdag skrev Malvik-Bladet at Sparebank1 Midt-Norge skal flytte fra det som er definert som Hommelvik sentrum og til Sjøsiden. Der skal banken dele lokaler med Eiendomsmegler1. Rygg mener at Hommelvik godt kan tåle opp mot enda 1500 boenheter.

- Vi syntes dette er en fin utvikling og tror at samspillet mellom eiendomsmegler og bank vil få betydning for boligutviklingen i Hommelvik.

Sentralt

I følge Oddstein Rygg, er det den sentrale beliggenheten som gjør Hommelvik unik i landsdelen.

- Vi ligger midt mellom Trondheim og Værnes og har i tillegg togstasjon, noe som gjør Hommelvik til et knutepunkt når det gjelder infrastruktur. Dette vil bli enda tydeligere når dobbeltsporet blir lagt og vi i praksis får flytog fra Trondheim til Værnes, med Hommelvik som eneste mellomstasjon. Han forteller at regjeringen har bestemt at det er nettopp sentrale lokasjoner som Hommelvik det skal satses på når det gjelder utvikling i fremtiden.

- I Hommelvik kan du i praksis spasere til stasjonen og ta en kort togtur til jobb i Trondheim eller Stjørdal. Ikke minst fra et miljømessig ståsted, noe som er en viktig faktor i regjeringens vurdering, er dette svært gunstig, mener han.

Må bevares

Rygg har forståelse for bekymringen enkelte føler med tanke på at deler av næringslivet i Hommelvik sentrum nå velger å flytte til andre områder i Vika. Likeledes skjønner han skepsisen enkelte har til den rivende utviklingen i boligbyggingen.

- Det er ikke vanskelig å sette seg inn i at man kan føle en viss uro med tanke på forandringer. Det er imidlertid viktig, også for oss, at særpreget i Hommelvik, som for eksempel den gamle trehusbebyggelsen, bevares. Men jeg føler meg overbevist om at dersom utbyggingen fortsetter, og at stadig flere dermed flytter hit, vil dette generere andre former for næringsliv i sentrum, som for eksempel cafe-drift, små spesialbutikker og lignende. Et levende og koselig sentrum er noe som vil komme alle til gode, mener han.

- Slik jeg ser det, kan Hommelvik komme til å bli Midt-Norges kanskje beste bosted, avslutter Rygg.

Bildet: Oddstein Rygg har tro på fremtiden for Hommelvik

Hør hele intervjuet her: