26230 passasjerer reiste via Avinors lufthavn på Røros i 2019, det er opp fra 24341 i 2018 – en vekst på 7,8 prosent.

Widerøe har nå fløyet på Røros sammenhengende siden desember 2012, og det har vært jevn og god vekst i passasjertallene, selv om rutetilbudet har vært noenlunde uendret.

Om en går 5 år tilbake i tid, ser en at 21575 passasjerer reiste via Røros lufthavn i 2014.

– Widerøes evne til å levere kontinuitet i rutetilbudet, konkurransedyktige priser og tilgang på et godt rutenett ut fra Gardermoen trekker vi frem som viktige suksessfaktorer, skriver lufthavnsjef Gudbrand Rognes i en pressemelding.

– Med økende antall reisende, gis det muligheter for å skape verdier i regionen - særlig for nærings- og reiseliv. Et godt flytilbud kan også bidra til å skape bolyst, ved at en har tilgang på rask og effektiv samferdsel for privatreisende, skriver han.