Nå får du utbetalt 100 % av statens anbefalte satser for sosialhjelp fra første dag i Malvik. Det ble vedtatt på kommunestyremøtet mandag kveld.

I 2015 ble det bestemt at man skulle tilpasse seg omkringliggende kommuner når det gjaldt satser for sosialhjelp. Dermed vedtok Malvik kommune at de første tre månedene som sosialhjelpsmottaker, vil du bare motta 80 % av de statlige satsene. Nå er dette altså omgjort.

Saken fortsetter under lydfila:

Økning

– Vi er i en prekær situasjon og NAV opplever en eksplosiv økning i søknader, både om sosialhjelp og om dagpenger, sier rådmann i Malvik, Carl Jakob Midttun.

– Derfor fant vi det hensiktsmessig å gjøre denne endringen, for å kunne avhjelpe mennesker som nå befinner seg i en økonomisk krisesituasjon som følge av koronapandemien. Han forklarer at de ekstra 20 % utgjør en ikke uvesentlig sum.

– Til nå har vi utbetalt kr 5000 for en enslig person per måned. Nå er dette beløpet økt til 6200 fra første dag. Dette mener vi er et godt tilskudd til en trang økonomi.

Fortgang

Til tross for at NAV opplever en voldsom pågang, har man nå funnet løsninger som gjør at det går raskt å få penger inn på konto.

– Vi var lenge redde for at behandlingstiden ville bli så lang at det kunne ha ført til krise i folks privatøkonomi. Nå ser vi at NAV har funnet løsninger som gjør at behandlingstiden er drastisk redusert. Hvor lang tid det tar fra søknad er levert til man har pengene på konto, er usikkert.

– Men det er snakk om dager, ikke uker, slik det har vært tidligere, sier Midttun.

I Malvik kan du nå også søke om å få utsette innbetalingen av eiendomsskatt, uten å belastes med utsettelsesgebyr. Eiendomsskatten forfaller 20. april.