46 grunneiere i Holtålen varsler i et skriv til kommunen at de vil legge ned forbud mot oppkjøring av skiløyper på eiendommene dersom kommunen forandrer praksisen for dispensasjonskjøring med snøskuter, og innfører kjørebok og strammere tidsbegrensing på kjøringa.

Fungerer fint

I brevet skriver grunneierne at dagens ordning har fungert fint i mange år.

– Vi er mange grunneiere i Holtålen kommune som i mange år har bidratt til at foreninger og idrettslag har kunnet preparere og tilrettelegge tur og skiløyper i kommunen. Vi har tilrettelagt dette med at vi har stilt våre eiendommer til dispensasjon, så og si vederlagsfritt og uten noen form for kompensasjon. Dette har i mange sammenhenger vært en ulempe for oss, med at våre interesser innen landbruk, skogbruk og generell bruk av eiendommen har måttet vike, heter det i brevet til kommunen.

Har vist stor velvilje

Grunneierne mener de har vist stor velvilje til at Holtålen har hatt fine traséer til skiaktiviteter gjennom mange år.

– Mange av oss grunneiere har også vist samme velvilje for at Gauldalsløypa skulle bli en realitet. Vi føler at praksisen kommunen har hatt, har fungert fint så lenge den har vært. Mange grunneiere har setre og hytter som brukes på vinteren.

– Dersom dagens praksis endres ved innføring av kjørebok og mer tidsbegrensning, så ser grunneierne det som naturlig at all preparering av ski og turløyper samt utøvelse av leiekjøring opphører på eiendommene fra den dag praksisen forandres, heter det i brevet, som er underskrevet 46 grunneiere fra hele kommunen.