Kommunestyret i Holtålen vedtok torsdag at rådmannen får ny tittel som kommunedirektør. I tillegg får assisterende rådmann ny tittel som assisterende kommunedirektør.

Ingen tvang

I ny kommunelov er tittelen «kommunedirektør» navnet på kommunenes øverste administrative leder.

Selv om kommunene står fritt til å velge om de vil ta i bruk tittelen, så har kommunal- og moderniseringsdepartementet oppfordret kommunene til å erstatte den gamle rådmannstittelen med «kommunedirektør», som er en kjønnsnøytral tittel.

Språkrådet anbefaler bruk av kjønnsnøytrale titler, og likestillingsombudet uttaler at fjerning av kjønnsbestemte titler vil være et naturlig likestillingsfremmede tiltak. Kjønnede yrkestitler kan slå uheldig ut i valg av yrke.

De fleste endrer

Titler med endinger som -mann, -kvinne, -pike, -søster, -mor kan gjøre det vanskelig å se for seg selv i ett yrke. I forrige kommunelov ble derfor tittelen «administrasjonssjef» brukt om rådmann/komunnedirektør.

Mange kommuner har allerede behandlet, eller er i gang med å behandle, forslag om å endre stillingstittelen «rådmann» til «kommunedirektør» i forbindelse med at den nye kommuneloven trer i kraft.