FV 30 er sperret i ett kjørefelt på kommunesgrensa mellom Midtre Gauldal og Holtålen. Trafikken slippes puljevis forbi mens det ventes på bilberging.