Trøndelag Senterparti har sendt ut følgende pressemelding:

Kommunelaga i Senterpartiet i Nord-Trøndelag hadde valgmøter mandag 14 .september der de har satt opp forslag til stortingsvalgliste for Senterpartiet i Nord-Trøndelag.

Marit Arnstad, Stjørdal er foreslått på førsteplass av alle de 17 kommunelaga som har sendt inn forslag.

Nominasjonskomiteen takker kommunelaga for innspillene. Det er et klart ønske fra kommunelaga om at Marit Arnstad fra Stjørdal skal være Senterpartiets førstekandidat på stortingsvalglista for 2021.

Komiteen har i dag vedtatt at de innstiller på Marit Arnstad som Senterpartiets førstekandidat ved stortingsvalget 2021. Komiteen vil bruke de nærmeste ukene til å arbeide videre med sitt forslag til Senterpartiets stortingsliste for 2021. Forslagene fra kommunelaga vil være retningsgivende for det videre arbeidet i komiteen.

Nominasjonskomiteens forslag til Stortingsvalgliste vil bli presentert i god tid før nominasjonsmøtet som avholdes på Stjørdal, 21. november 2020.