Utredningen for barnehage og skolestrukturen kom på bestilling fra kommunestyret før jul.

Tre alternativer

Det ble lagt fram tre alternativer som hovedutvalget kunne stemme på.

Alternativ 0: Beholde strukturen som i dag. Alternativ 1: Elevene fra Øverbygda skole blir flyttet over til Bell skole. Alternativ 2: Samle alle elevene fra barneskolene i Selbu i en felles skole.

Av de ni representantene, stemte Kjell Tore Aftret (AP) Kolbjørn Uthus (AP) Bianca Dretvik Silderen (AP) Lena Bakkeid (H/KrF) Rune Langseth (AP) Lars Sletne (AP) Per Avelsgård (SP) stemte for nedleggelse.

Ingvild Stokke (SP) og Sissel Berge (SP) stemte for at de opprettholder dagens struktur.

Saken skal tas opp i formannskapsmøte 02.09

Hør intervjuet med sjef i oppvekstsektoren, Geir Håvard Mebust her: