– Jeg må understreke at de utfordringene vi har med trafikal ukultur ikke bare handler om Selbu, sier politioverbetjent og avsnittsleder for patrulje i Værnesregionen, Svein Erik Gjølmesli.

– Men gjennom sommeren og høsten har vi fått en god del bekymringmeldinger. Dermed har vi avdekket et miljø i Selbu som vi jobber aktivt med.

Videoen det her er snakk om viste at det må settes inn ekstra innsats på dette området.

– Vi la ut et innlegg på Facebook der vi oppfordret folk til å både selv ta seg i vare i trafikken, men også om å varsle dersom man ser eller hører om slike graverende tilfeller.

Tar avstand

Gjølmesli forteller at det fort ble tydelig at publikum generelt tar sterk avstand fra denne type oppførsel.

– Vi fikk svært god respons på innlegget på Facebook, noe som gjorde det tydelig at dette er noe folk er opptatte av. Det handler om liv og helse, ikke bare for personen som kjører uvettig, men også for publikum. Vi konstaterer at engasjementet så absolutt er tilstede.

Tiltak

Som følge av utviklingen en ser, ikke bare i Selbu men i alle seks kommunene i Værnesregionen, har politiet forsterket eller innført en rekke tiltak.

– Tilstedeværelse på vei er viktig. Her har vi egne planer, men jobber også i samarbeid med UP, forteller Gjølmesli.

– Ved å være på vei kan vi luke ut individer som er til fare. Det at det er en høyere oppdagelsesrisiko har også en forebyggende effekt. Dette er noe vi gjør i hele distriktet.

Holdningsskapende arbeid

Politiet jobber med en rekke trafikksikkerhetskampanjer.

– Ett eksempel er et samarbeid med Trygg trafikk. Vi går også inn i skolesystemet og arrangerer blant annet sykkeldager og et eget forebyggende opplegg for russen, for å nevne noe. Vi har også egne opplegg for eldre trafikanter.

Gjølmesli forteller at de har utviklet konseptet Bekymringssamtalen.

– Dette er en samtale vi tar med en person som viser tegn til ha å kommet litt skjevt ut. Vi tar det inn som en trafikksikkerhetssamtale. Dette gjør vi om vi får flere henvendelser om at en person kan være en risiko. Denne samtale foregår utenfor rammene av at det kan være snakk om straffesak.

Varsler om kontroller

Det finnes en rekke måter publikum varsler hverandre om at politiet er på vei.

– Dette skjer over hele landet og det kan være snakk om apper eller om Facebookgrupper og lignende, forklarer Gjølmesli.

– Vi vet at det finnes en slik gruppe på Facebook for fylkesvei 705. Denne har vi visst om og fulgt med lenge. Men det er faktisk sånn at vi synes å se en vridning også her, etter at vi la ut innlegget om råkjøringen i Selbustrand. Det virker som om det er mer motbør i befolkningen nå når det gjelder denne type varsling. For oss viser det at arbeidet vi gjør har noe for seg.

Tenk deg om

Gjølmesli advarer mot å varsle om at politiet er i nærheten, enten på Facebook, eller direkte til en kompis du vet er ute og kjører ulovlig.

– En tenker kanskje at en skal spare kameraten for en kraftig bot. Men det du faktisk risikerer er å sitte igjen med vissheten om at du har vært med å legge tilrette for en alvorlig ulykke som i verste fall kan ha ført til tap av liv, avslutter Gjølmesli.

Hør intervjuet med Svein Erik Gjølmesli i avspilleren under: