I Malvik har partene vært steile når det gjelder reguleringsplanen, men den 29. juni ble endelig vedtaket fattet i kommunestyret; man støtter at det skal bygges motorvei gjennom kommunen og at den skal ha fartsgrense 110 kilometer i timen. Det første spadetaket for nye E6 mellom Ranheim og Åsen settes i jorda 17. august. Likefullt blir det et ekstraordinært kommunestyremøte som skal behandle et ønsker noen grunneiere har om å utsette oppstarten.

Ordfører i Malvik, Trond Hoseth, vedgår at det som nå skal behandles er komplisert.

– Men i korte trekk handler det om at noen grunneiere har gått sammen og varslet at de vil komme med en klage som går på forskjellige ekstrapunkter i reguleringsplanen som ble vedtatt i juni. Det handler også om måten dette vedtaket ble fattet på.

Arbeiderpartiets gruppeleder har tidligere uttalt at dersom kommunestyret ikke har fulgt protokoll, så skal dette naturligvis rettes på.

– Samtidig ser vi at punktene det her klages på er positive for påvirkningen av E6 i Malvik.

Utbyggers risiko

I og med at vedtaket som ble fattet i kommunestyret i juni har en del endringer, er det nå utbygger sitt ansvaret å innarbeide disse endringene før planen offentliggjøres som vedtatt.

– Etter denne kunngjøringen har man tre ukers klagefrist. Derfor er det nå entreprenørs økonomiske risiko å starte arbeidet med utbyggingen før alt er formelt på plass, forklarer Hoseth.

– Nye Veier vet hvilke klager som kommer fra grunneierne og må ta sjansen på at disse ikke tas til følge.

Entreprenøren har sagt at de ikke skal gjøre irreversible inngrep før planen er ferdig behandlet.

– Men på mandag skal vi ikke ha klagebehandling, vi skal ta stilling til om utbygger må utsette oppstart. Til dette sier rådmannens innstilling nei.

Hør intervjuet med ordfører i Malvik, Trond Hoseth, i avspilleren under: