Tirsdag 28. september ble en trøndersk mann i 40-årene pågrepet og siktet for medvirkning til voldtekt av barn ved kjøp av direkteoverførte bestillingsovergrep fra Filippinene.

Trøndelag politidistrikt har etterforsket saken siden begynnelsen av september gjennom det nyopprettede prosjektet OSCAR (Online Sexual Child Abuse Reveal). OSCAR tok i høst over saken fra Kripos, som har jobbet med den siden våren 2021.

Den trønderske mannen er siktet for overtredelse av straffeloven paragraf 299, jf. § 15 som omhandler medvirkning til voldtekt av barn under 14 år. Politiet begjærte varetektsfengsling i fire uker, to uker med brev og besøksforbud og én ukes fullstendig isolasjon. Det fikk de medhold i av Trøndelag Tingrett i kjennelse av onsdag 29. september.

Noen av de alvorligste sakene vi har

- Slike direkteoverførte bestillingsovergrep mot barn er noen av de alvorligste sakene vi har. Kripos har gjort en grundig jobb med etterforskningen og vi er fornøyde med å kunne foreta en pågripelse, sier Marte Myre Linberg, påtaleansvarlig i saken, ved Trøndelag politidistrikt, og påtalefaglig etterforskningsleder i OSCAR.

- Jeg vil presisere at mannen ennå ikke er dømt, og at det derfor er for tidlig å konstatere straffskyld. Selv om politiet har en sak med sterkt mistankegrunnlag, gjenstår mye etterforskning før påtalemyndigheten tar stilling til om det skal tas ut tiltale, sier Linberg.

Politiet jobber nå med å sikre og gå gjennom materialet fra ransakingen. Fokuset er å få klarlagt omfanget og, om mulig, få identifisert fornærmede i saken.

Internasjonalt og norsk samarbeid

- Når norske borgere sitter i sin egen stue og bestiller overgrep mot barn på Filippinene, så er det norsk politi sitt ansvar å etterforske og straffeforfølge. Gjennom et godt internasjonalt samarbeid og samhandling mellom Kripos og politidistriktene, så lykkes vi med å stoppe overgriperne og forhindre nye overgrep, sier Emil Kofoed, leder av Seksjon for seksuallovbrudd i Kripos.

Overgrep mot barn er et av de høyest prioriterte saksområdene til Trøndelag politidistrikt og vi har en egen enhet innen seksuelle overgrep mot barn på internett (SOBI). I sommer fikk politidistriktet ekstra bevilgninger som muliggjorde opprettelse av prosjekt OSCAR. OSCAR jobber nå sammen med Kripos for å videreutvikle målrettede metoder for å avdekke direkteoverførte bestillingsovergrep av barn.

- Her er det nordmenn som utnytter de svakeste og mest sårbare barna i andre fattige land. Vårt mål er å forebygge at slike bestillingsovergrep skjer og da må vi hele tiden utvikle våre metoder for å være i forkant av overgriperne og den teknologiske utviklingen, sier Merete Stav Lervang, politifaglig etterforskningsleder i OSCAR ved Trøndelag politidistrikt.