Eirik Ramberg

Torsdag meldte hovedorganisasjonene i lønnsoppgjøret i kommunene inn listene med såkalt plassfratredelse fra 27. mai. Dersom arbeidstagerne ikke kommer til enighet med arbeidsgiverorganisasjonen KS i løpet av meklingsinnspurten 25. og 26. mai, er streiken i kommune-Norge et faktum fra torsdag i neste uke.

Dette er det første streikeuttaket:

Unio kommune: 7394 medlemmer. LO kommune: 4783 medlemmer YS kommune: 378 medlemmer Akademikerne kommune: Ingen uttak i første fase

Skoler og helseinstitusjoner rammes

Unio kommune varsler streik i skoler, helseinstitusjoner, biblioteker og andre kommunale tjenester over hele landet, dersom Unio og KS ikke blir enige i den pågående meklingen.

Det er over 7 000 medlemmer fordelt på 13 kommuner og 9 fylkeskommuner, fra Alta i nord til Kristiansand i sør, som kan tas ut i streik.

– Vårt mål er selvsagt å finne en løsning i meklingen, men avstanden til KS ved bruddtidspunktet var stor. Dersom det blir det nødvendig, er derfor våre medlemmer klare til streik, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune.

Lønnsoppgjør kommunene

– Ingen ønsker streik, og jeg håper vi klarer å bli enige i meklingen. Men da må KS vise vilje til å komme oss i møte. Arbeidsgiver sitter på nøkkelen her. De må tilby mer enn det som lå på bordet under de ordinære forhandlingene, sier hun.

Oslo kommune er et eget tariffområde og Fagforbundet meldte onsdag inn at 1.200 medlemmer blir tatt ut i streik fra 27. mai. Blant dem som kan bli tatt ut, er barnehage- og skoleansatte.

Arbeidstagerne krever at kjøpekraften opprettholdes for medlemmene og at etterslepet fra fjorårets lønnsoppgjør tettes.