Selve vaksineringen skjer i skolens lokaler. De vil få Pfizer-vaksinen, slik FHI anbefaler, skriver kommunen i en pressemelding.

Vaksinerer også elever som er bosatt i andre kommuner

Røros kommune har valgt å tilby vaksine til alle som går på Røros videregående.

- Det er en fordel at elevene som er sammen daglig får vaksinen samtidig. Elevene slipper også å få fravær i forbindelse med transport til og fra bostedskommunen til skolen. FHI har åpnet for at kommunene selv kan vurdere om de ønsker å tilby samtidig vaksinering av elever ved samme videregående, sier kommunen videre.

Andre 16- og 17-åringer kan bestille vaksine selv

Er man innbygger i Røros, men ikke elev ved Røros videregående skole skal man bestille vaksinetime selv. Dette gjelder alle som er født i 2004 og 2005, og som ikke får tilbud gjennom en skole.