Så fikk Selbu sin første kvinnelige kommunedirektør.

Oddveig Kipperberg ble mandag formelt tilsatt som ny kommunedirektør i Selbu kommune. Kommunens ansettelsesutvalg hadde innstilt henne til jobben, men det er kommunestyret som formelt tilsetter.

Kipperberg jobber i dag som seksjonsleder ved strategi og utvikling i Trøndelag fylkeskommune og har tidligere blant annet vært samferdselssjef i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Hun ser fram til å starte i ny jobb i Selbu den 15. mai.

POLITIKK OG ADMINISTRASJON: Den nye kommunedirektøren gleder seg spesielt til å utforske grensesnittet mellom politikk og administrasjon. Her sammen med Selbus ordfører Ole Morten Balstad. Foto: Andreas Reitan