Onsdag var Olav Halvor Megård fra Holtålen Pensjonistparti gjest i Lokallunsjen på Nea Radio.

Mye av intervjuet dreide seg om Gauldalsløypa og situasjonen om at den politiske behandlingen av skuterløypa mellom Ålen og Tydal igjen er tilbake til start, etter at klager på etableringen er tatt til følge av Statsforvalteren i Nordland.

Megård er temmelig sikker på at har denne saken vært behandlet slik han har påpekt i både formannskap og kommunestyre flere ganger, så er det stor sjanse for at løypa har vært lovlig i dag.

Enstemmige vedtak

Men når vedtakene er fattet, har også Megård stemt for.

Dette forklarer han slik:

– Jeg har stemt for, men jeg har brukt noe som heter protokolltilførsel. Det er mange som er opptatt av at alt skal være enstemmig, og da har jeg tenkt som så at - Ok, da får jeg ikke alt presset med det samme, og så tar jeg protokolltilførsel og da får jeg beskrevet mye mer presist hva jeg mener.

Han understreker at Pensjonistpartiet ikke er imot etablering av Gauldalsløypa.

– Nå må foten settes ned for denne samrøra mellom administrasjon, politikere og skuterinteresser. Aller har «free access» til hverandres rom så lenge det tjener skutersaken.

På spørsmål om hva de mest graverende saksbehandlingsfeilene så langt i denne saken har vært, så viser han til alle tilbakemeldingene der Statsforvalteren enten opphever vedtak eller kommer med anmerkninger.

– I psykologien så er det noe som heter trassig barn. Og det er at selv om du får opplyst og påpekt hva som er riktig måte å gjøre noe på, så gjør man det ikke likevel. Den tilstanden heter trassig barn og vi er der, sier han.

Brev til Statsforvalteren

Nylig ble det kjent at Megård har skrevet er brev til Statsforvalteren i Nordland der han kommer med flere påstander om situasjonen rundt Gauldalsløypa.

Han skriver han blant annet:

– Som Statsforvaltere bør dere ha kjennskap til at «cowboyveldet» opererer med slagord som «Kampen mot Statsforvalteren». Dette sier det meste om seriøsiteten i skutermiljøet, kommuneadministrasjonen og blant ledende politikere.

Han mener også at det er en sammenblanding av roller og aktører i saksbehandlingen:

– Nå må foten settes ned for denne samrøra mellom administrasjon, politikere og skuterinteresser. Aller har «free access» til hverandres rom så lenge det tjener skutersaken. En viss lokal stortingsrepresentant for Sp har ikke gjort det bedre ved å piske opp stemningen ved å gi inntrykk av loven ikke er så nøye så lenge de lager forskrifter som gjør det mulig å sette til side lovens intensjoner.

For meg som «enslig svale» i formannskap og kommunestyre har dette blitt et vedvarende press som har ledet til mobbing og trakassering. For å minske presset har jeg ved et par anledninger latt forslagene bli enstemmige og har heller valgt protokolltilførsler.

Brevet er signert med navn og at han representerer Pensjonistpartiet.

– Pensjonistpartiet er et politisk parti og ingen må være overrasket over at vi driver politikk. Og det brevet er politikk, sier han i intervjuet med Nea Radio.

Ikke lenger seniorrådgiver for ordføreren

Partiet gikk inn i denne kommunestyreperioden som støtteparti til Senterpartiet og Fremtida Holtålen og Megård påtok seg tidlig rollen som en slags seniorrådgiver for posisjonsgruppa.

Dette samarbeidet varte ikke særlig lenge.

– Vi hilste jo disse nye unge velkommen og syntes dette var artig og betydde kanskje fornyelse. Men etter hvert som tiden skred fram, så finner vi ut at vi som er "gubbepartiet" er de som er i pakt med tiden og som er mest moderne og progressiv, sier han og avslutter med:

– Det er ingen tvil, det er vi som er krafta i kommunen.

Hør hele intervjuet med Olav Halvor Megård her: