Mandag kveld fortsatte debatten om fremtiden til Nustad gang- og sykkelbru i Meråker. Bruen som ble bygget i 1924 har store skader, noe fylkeskommunen ikke ønsker å utbedre. Ien vurdering utførdert av Safe Control tilbake til 2010, konkluderte de med at det var observert flere skader på brua som bør utbedres, og at brua har omfattende skader på alt av betong.

I januar besluttet fylkeskommunen å tilby kommunen 1,5 millioner kroner, dette som kompensasjon for rivingskostnadene. Fylkeskommunen hadde ikke lengre et ønske om å eie brua, da den er i svært dårlig forfatning, og ønsket i utgangspunktet å rive den.

- Vi kan ikke akseptere det som ligger på bordet akkurat nå, men det er fullt mulig å finne løsninger. Jeg oppfordrer til dialog, det sa leder for hovedutvalg utdanning i fylkeskommunen, Kari Anita Furunes, under kveldens kommunestyremøte.

Enstemmig vedtatt

Gang- og sykkelbrua er en av to bruer som forbinder nord- og sørsiden av elva i sentrum av Meråker. Bruen lengre øst er bygget for veitrafikk, i tillegg til å ha et opphøyd gangfelt.

- Så vidt meg bekjent, så ble det akseptert med gangfelt på den ene siden, med tanke på at den gamle brua skulle opprettholdes, det var det som fikk ned kostnadene på den nye brua, sa Lars Magnus Brækken (AP) til kommunestyret.

Flere har ment at dagens gang- og sykkelveg situasjonen ikke er ideel, blant annet fordi det blir for mye trafikk på gangfeltet på den nye brua, og at personer fra nord-vest må krysse vegen for å komme seg på dagens eneste gang- og sykkelveg.

- Det må uansett bygges et nytt på den nye brua. Det gangfeltet vi tok til takke med på nybrua er for lite. (...) Da bør det bygges på begge sider av brua, mente Brækken.

Et enstemmig kommunestyre fulgte forslaget til kommunedirektøren, å si nei til fylkeskommunens tilbud for overtagelse av Nustad gang- og sykkelbru for 1,5 millioner kroner.