Kommunedirektør Tor Jakob Reitan forteller at Stjørdal vil legge seg på den nye, nasjonale linjen med unntak av fem skoler og en barnehage som fortsatt vil være på gult nivå.

De fem skolene som blir opprettholdt på gult nivå de neste to ukene er Fosslia skole, Halsen ungdomsskole, Kvislabakken skole, Skjelstadmark skole og Fagerhaug International School. I tillegg holdes Medbroen barnehage på gult samme periode. Dette er i tett samarbeid med kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen.

De nye, nasjonale reglene anbefaler i utgangspunktet grønt nivå for skoler og barnehager, men understreker at kommunen må gjøre egne vurderinger om hvilket nivå skoler og barnehager skal legge seg på ut fra lokale forhold.

Vi har stort smittetrykk i Stjørdal for tiden. Men i og med at de fleste av oss skal bli smittet av koronaviruset i løpet av vinteren, er kunsten nå å unngå at det blir alle på en gang. Vi ser økende smittetall blant skolebarn nå, særlig der barna i tillegg er tett sammen på fritiden.

Forskjell på drift ved grønt og gult nivå går i hovedsak ut på hvor mange hvert enkelt barn og ansatte er sammen med på dagtid. Der vi ser grunn til å bremse litt ekstra på kontakter, vil for eksempel regelmessig testing av hele eller deler av skolen være til hjelp for å luke ut smittespredning fra miljøet kjapt. Dette grepet har fungert godt siden vi tok det i bruk i september.

Kommuneoverlegen har utpekt skoler der det er behov for ekstra tiltak et par uker framover, og i samarbeid med ledelsen i skole- og barnehagesektorene, er disse skolene bedt om å kjøre på gult nivå i to uker videre.

Vaksinering

Vaksinering er eneste vegen ut av pandemien, og dette arbeidet intensiveres med massevasinering på Stjørdal både denne helgen og om fjorten dager. Jeg vil derfor rette en stor takk til deg som bestiller vaksinetime eller møter opp på våre drop-in vaksineringstimer.