Det er Utrykningspolitiet (UP) nasjonalt som starter opp prosjektet «Kjøring uten promillepåvirkning» (Kupp).

Dette skal vare fram mot 1. september og medfører at det skal gjøres over 20 000 ekstra kontroller, i Trøndelag skal det gjennomføres 2.800 kontroller i tillegg til den ordinære kontrollen skriver Trønder-Avisa.

Så langt i år er det tatt 181 personer for ruskjøring i Trøndelag.

– Vi tror rusvaner har endret seg under pandemien og at det er flere som kjører med promille. Denne undersøkelsen vil gi oss et inntrykk om dette stemmer, sier distriktsleder Anders Sjøtrø ved UP Midt til Trønder-Avisa.

Uvanene blir med over til trafikken

Politiet har lenge hatt en mistanke om at økt bruk av alkohol under pandemien har blitt med også over til bilkjøring.

Allerede i februar uttrykte distriktsleder Anders Sjøtrø i UP Midt denne bekymringen i et intervju med Trønder-Avisa.

Da forelå det ingen undersøkelse som kunne bekrefte Sjøtrøs mistanker, men nå har flere tall kommet frem.

En norsk undersøkelse utført av Rambøll på oppdrag fra alkovettorganisasjonen Av-og-til viser blant annet:

«Utbredelsen av hjemmekontor og -studier har ført til at flere nå opplever at de lettere kommer unna med å drikke i hverdagen. Det kan handle om å drikke i løpet av selve arbeidstiden, men oftere ser det ut til å senke terskelen for å drikke mer på kvelden. Man har plutselig anledningen til å sove litt lenger og tegnene på at man har drukket kvelden før er mindre synlige.»