Guri Heggem blir forretningsutvikler i Rørosregionen Næringshage

Guri Heggem går fra stillingen som utviklingsminister i Rørosmat sa til forretningsutvikler og rådgiver i Rørosregionen Næringshage as.

Det er snart 12 år siden jeg flyttet til Røros og startet som daglig leder i Rørosmeieriet og Rørosmat.

- Jeg føler at jeg har vært svært heldig som har fått lov til å være med på denne eventyrlige reisen, og det er ikke enkelt å si opp en jobb som dette, uttaler Guri Heggem i en pressemelding.

Heggem er 50 år og bor i Galåen i Røros. Nesten hele sitt yrkesaktive liv har hun arbeidet med mat og utvikling av matmiljø. Hun har vært sentral i utviklingen av Rørosmat og matmiljøet i Rørostraktene bl.a. som daglig leder i Rørosmeieriet, daglig leder i Røroskjøtt, daglig leder i Rørosmat og nå som "utviklingsminister" i Rørosmat. Gjennom en årrekke har Guri arbeidet med forretningsutvikling for lokalmatprodusenter. Guri har også hatt et år som rådgiver for hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

- Jeg har vært med på en eventyrlig reise i Rørosmat, har lært utrolig mye og har møtt mange flinke folk. Det er likevel slik noen ganger at man tenker over hva man holder på med og kanskje ikke minst; hva man skal fortsette å holde på med videre i livet. Jeg følte derfor at det var riktig av meg å gripe denne sjansen til å søke en ny jobb nå. Jeg har lyst til å lære mer om utvikling og innovasjon i andre bransjer, jeg har lyst til å lære andre folk å kjenne, og jeg har lyst til å fortsette å jobbe her i Rørosregionen, sier Guri videre.

Daglig leder i Rørosmat sa, Kristin Bendixvold synes det er trist å miste en god kollega, men er glad for at Guri Heggems utviklingskompetanse blir i regionen.

- Guri har vært, og kommer fortsatt til å være, en viktig ressurs i å utvikle matmiljøet i Rørostraktene. Vi har i mange år hatt gleden av å ha henne med som en del av teamet i Rørosmat SA og hun har i den tiden hatt en sentral rolle i utviklingen av produsentnettverket. Selvsagt er det trist å miste en god kollega, men vi er alle i stadig endring og det skal vi ikke være redde for, uttaler Bendixvold før hun avslutter:

- Rørosmat gratulerer Rørosregionen Næringshage med en knallgod ansettelse og ser frem til et tettere samarbeid nå som den matfaglige ekspertisen er på plass. Det viktigste tross alt er at Guris kompetanse blir i Rørostraktene.

Daglig leder i Rørosregionen Næringshage as , Sigrid M. Jansen, er svært glad for ansettelsen av Guri Heggem.

- Dette blir en betydelig styrking av teamet i næringshagen, sier hun.  - Å få Guri Heggem med på laget gjør oss enda sterkere i stand til å møte næringslivets behov. Guri har en enestående erfaring som rådgiver og utviklingsressurs, og kompetansen og erfaringene hennes skal nå fortsette å komme næringslivet i regionen til gode.  Det er viktig for meg å presisere at næringshagen er opptatt av at denne ansettelsen ikke bidrar til å svekke matmiljøet i Rørostraktene. Næringshagen er, og skal fortsatt være, en utviklingsressurs for næringslivet - inklusive matmiljøet - i hele regionen, slår Sigrid fast.

Rørosregionen Næringshage er et innovasjons- og utviklingsselskap eid av privat næringsliv, Siva og åtte kommuner i Rørosregionen og Nord-Østerdal. Næringshagens arbeid skal bidra til økt lønnsomhet i bedriftene og flere arbeidsplasser i regionen.

På vegne av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet og i samarbeid med Siva, leverer næringshagen tjenester fra Det Nasjonale Næringshageprogrammet i kommunene Alvdal, Rendalen, Folldal, Tynset, Tolga, Os, Holtålen og Røros.

Med ansettelsen av Guri Heggem øker nå næringshagen til fem hele årsverk. Det øvrige teamet i Rørosregionen Næringshage as består av: Sindre M. Oterhals, An-Magritt Wendelbo, Bård Sundmoen Aaas og daglig leder Sigrid M. Jansen.