For å spare penger har Avinor vedtatt å stenge Røros Lufthavn mellom ettermiddagsflyet og kveldsflyet mandag til fredag. Ordningen skal tre i kraft 22. juni.

Ordfører Hans Vintervold mener dette kan får store konsekvenser for flytilbudet på Røros og han har skrevet brev til Avinor der han uttrykker stor forundring over at vertskommunen for flyplassen ikke er orientert i saken.

- Den store skrekken er at Røros er med på ei liste over flyplasser som skal vurderes om fire år.  Dette kombinert med mulig dårligere flytilbud, delvis stengt flyplass og kanskje utfaset tårntjeneste, gjør at jeg frykter utfallet i 2019, sier Vintervold.

Han forventer nå tverrpolitisk enighet og satsing både kommunalt, regionalt og på fylkesnivå i saken. Ordføreren bekrefter at Avinor har svart på henvendelsen og at det vil bli t møte i løpet av juni måned: