Resultatene fra nasjonale prøver er nå klare og det viser seg at elevene ved Hov Skole i Holtålen gjør det svært godt.

Elevene ved Hov troner øverst på fylkesstatistikken i regning og i lesing er holtålenelevene på andreplass, kun slått av Bjugn.

Selbu kommer på 8. plass i regning og 7. plass i lesing på fylkesstatistikken, mens Røros ligger på 16. plass i regning og 14. plass i lesing. Tydal er ikke med i undersøkelsen.

Line Andersen er skolefaglig ansvarlig i Holtålen og forklarer resultatet av prøvene slik: ()

Denne høsten gjennomførte rundt 120 000 elever nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 8. trinn, og lesning og regning på 9. trinn. På 5. trinn har 60 000 gjennomført prøver i lesing, regning og engelsk.

Nasjonale prøver måler om skoler og kommuner lykkes med å gjøre elevene gode i lesing, regning og engelsk. Dette er grunnleggende ferdigheter som er viktig for læring på tvers av fag.

Resultatene finner du her.