Holtålen og Røros går fram - Selbu og Tydal går tilbake, ifølge nye Kostra-tall.

Kommune-Norge opplevde en klar resultatforbedring fra 2014 til 2015, viser de ferske Kostra-tallene. 275 kommuner forbedrer driftsresultatet fra 2014 til 2015. Blant disse finner vi Holtålen som forbedrer driftsmarginen med hele 10,3 prosentpoeng fra -1 til 9,3 prosent.

Røros gjør det også godt, og har økt driftsmarginen med 7 prosentpoeng fra - 2,9 til 4,1 prosent.

For Selbu og Tydal er tallene langt dårligere. Selbu går tilbake fra 2,9 til 1,3 prosent - en tilbakegang på 1,6 prosentpoeng.

Tydal har dårligst utvikling i driftsmarginen med en tilbakegang på 2,9 prosentpoeng. Likevel har kommunen en driftsmargin på  5,6 prosent i 2015.