Tre kommuner i Sør-Trøndelag fikk midler for arbeid med å redusere klimagassutslipp.

Støtteordningen Klimasats bidrar med midler til kommuner som vil redusere utslippet av klimagasser. Potten i 2016 var på 98 millioner kroner, og oppslutningen var stor. Miljødirektoratet mottok 332 søknader, deriblant 11 søknader til klimagassreduserende prosjekt fra kommuner i Sør-Trøndelag.

Fylkesmannen har bidratt med sin anbefaling av de ulike prosjektene. Nå er resultatet klart og tre prosjekt fra Sør-Trøndelag har fått støtte.

Meldal og Røros fikk tilskudd til ladepunkter for EL-bil, mens Trondheim kommune fikk tilskudd til prosjektarbeid med etablering av energistasjon.

Les mer om tildelingen av klimasatsmidler for 2016 her.

I følge Fylkesmannen i Sør-Trøndelag blir det nye muligheter for tildeling av midler i 2017 .