Stugudal Drift AS klager inn saken til kommunen.

I februar i fjor søkte Stugudal Drift AS om tilskudd til et drivstoffanlegg i Stugudal. I formannskapet en måned etter, ble søknaden avslått.

I år ble det på nytt søkt om tilskudd, men også denne gangen var svaret nei.

Daglig leder i Stugudal Drift AS, An-Magritt Morset Hegstad, er skuffet over vedtaket, men er nå mest opptatt av at vedtaket ikke er begrunnet.

- Slik det ser ut til nå er det noen krefter som tråkker på bremsepedalen, og det bekymrer meg. Det vi søker om er helt i tråd med næringsfondets formålsbestemmelse, sier Hegstad.

Ordfører i Tydal, Ole Bjarne Østby, hadde akkurat rukket å se på den innsendte klagen da Nea Radio var i kontakt med ham torsdag ettermiddag. Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

- Den skal nå behandles som en ordinær klagesak i formannskapet, og eventuelt i kommunestyret. Det kommer an på om formannskapet opprettholder vedtaket eller ikke.