Ole Guldal, Røros Arbeiderpartis fadder. Foto: Iv. Olsen, Rørosmuseets arkiv

Den 2. juni feiret Røros Arbeiderparti 125 år. Selve feiringa vil foregå på et arrangement på Røros den 29. august i år.

- Vi håper at den nye partilederen som vil bli valgt om fjorten dagers tid vil delta sammen med oss den dagen, sier Jens Ivar Tronshart, nåværende partileder i Røros AP.

Det norske Arbeiderparti ble stiftet i 1887. Bare to år etter var lokalpartiet på Røros også en realitet. I anledning 125 - årsjubileet er Røros AP godt igang med å lage en jubileumsskrift der historien om etableringa av partiet vil bli presentert.

Hør Ragnar Kokkvoll fortelle fra historien her: