Tirsdag ble resultatene etter de nasjonale prøvene i engelsk, lesing og regning på ungdomstrinnet offentliggjort av Utdanningsdirektoratet. Resultatene viser at det er stor spredning på poengskalaen, og store forskjeller mellom skolene.

Skolene er rangert på en skala som går fra 20 til 80, der 80 er det beste resultatet.

Øverst på lista finner vi Oslo International School med 59,8 poeng. Nederst på 693. plass blant de skolene som har gjennomført testen, finner vi Ny Krohnborg skole i Hordaland, med 44,4 poeng.

Av våre skoler er Røros best på 376. plass med 50,5 poeng. Videre følger Selbu på 560. plass med 49,2 poeng, Hov skole i Ålen med 47,8 poeng på 650. plass.

Tydal havner i ei oppsamlingsgruppe på 912. plass sammen med de skolene som ikke har levert alle resultater.

Fakta om de nasjonale prøvene

Nasjonale prøver gjennomføres hver høst på femte, åttende og niende klassetrinn. Elevene testes i grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og i deler av engelskfaget.

De nasjonale prøvene er endret i år, slik at man fremover skal kunne sammenligne resultater i engelsk og regning også over tid.

Fram til nå har skoler og skoleeiere bare kunnet sammenligne seg selv med andre samme år.

Foreløpig er det ikke utviklet en modell som kan måle leseferdighetene over tid.

Fra og med i år vil også resultatene til hver enkelt skole ligge tilgjengelig for alle på Skoleporten.

(Kilde: Utdanningsdirektoratet) (©NTB)