Tydal kommune har erklært krig mot lupinene.

- Også denne sommeren vil kommunen sørge for å få slått hagelupiner langs Fv 705 på strekninga Tydal museum til Kirkvollskrysset. Har du hagelupin som er spredt i din nærhet, så oppfordrer vi deg til å gjøre det samme, sier miljøvernrådgiver i Tydal, Hilde Kirkvold.

Det vil bli slått med ryddesag på begge sider av 705 utenfor Vegvesenets ansvarsområde. Tydal kommune har etter § 21 Lov om forvaltning av naturens mangfold gitt Tydal bygdeservice myndighet til å gå inn på andres eiendom for å fjerne lupiner.