Selbu Fjellstyre har foran årets småviltjakt vært spent på bestandsutviklinga.

- Vinteren kom og vi hadde utrolig lite snø, våren var tidlig og bra, men så kom tida for klekking - det snødde i flere dager i fjellet. Det ble ei utrolig spennende tid. Nå er takseringen unnagjort, og vi har fått tallene for 2014. Det viser seg at rypa har vært ute en "vinterdag" før og har også denne gangen klart seg rimelig greit gjennom snøskurene ved sankthanstider. Jakta 2013 hadde dagsbegrensning på 3 ryper pr jeger og jakt stopp var 31 oktober. Det er innrapportert et fellingstall på 840 ryper totalt i 2013, i et "normal" år ligger tallet oftest et sted mellom 800 - 1000 felte ryper, heter det i informasjonen som Selbu Fjellstyre offentliggjør foran årets jaktsesong.

Roltdalen og Nålbogen statsallmenning

Småviltjakta på Roltdalen og Nålbogen statsallmenning er oppdelt i to perioder. Den første starter fredag 12. september, mens den andre starter 19.september. Siste jaktdag er nå satt til 31.oktober, og dette gjelder alle jegere, både innen- og utenbygds.

Oppgang i bestanden

Årets rypetakstresultat viser at bestanden har en oppgang i forhold til 2013-takseringene. Kyllingproduksjonen ligger på 6 mot 6,7 i 2013 og viser en fortsatt god kyllingproduksjon. Tettheten ligger på et høyere nivå enn for 2013, og det er bra med stamfugl.

Fjellstyrets vedtak - Roltdalen statsallmenning:

Bag-limit settes til totalt 3 ryper pr jegerdag. (li og fjellryper telles felles)

Bag-limit  på skogfugl settes til 1 stk skogsfugl pr jaktkort i sesongen 2014.

Jakten på ryper og skogsfugl stoppes fra og med 1 november. (siste jaktdag 31 oktober) for alle. Det selges kun sesongkort både til innenbygdsboende og utenbygdsboende jegere, frem til 1 oktober( disse kortene er allerede tildelt). Det legges ut 4 dagskort for salg daglig fra og med 1 oktober ( 2 med hund og 2 uten hund) jaktkortene skal selges på inatur og har samme pris for innenbygdes-  og utenbygdes jegere.

Alle jegere som har betalt sesong jaktkort for småvilt på Roltdalen statsallmenning for 2014, kan jakte på annet småvilt i den aktuelle artens jakttid.

Fjellstyrets vedtak -Nålbogen statsallmenning:

Bag-limit settes til totalt 3 ryper pr jegerdag. (li og fjellryper telles felles)

Jakten på ryper og skogsfugl stoppes fra og med 1 november. (siste jaktdag 31 oktober) for alle. Det selges kun sesongkort både til innenbygdsboende og utenbygdsboende jegere. Det vil ikke bli solgt jaktkort på inatur sesongen 2014.

Alle jegere som har betalt jaktkort for småvilt på Nålbogen statsallmenning for 2014, kan jakte på annet småvilt i den aktuelle artens jakttid.

- Vi håper og tror at alle vil overholde dagsbegrensningene, og oppfordrer samtidig jegerne til å forsøke å spare stamfugl. Det siser Unni Killi i Selbu Fjellstyre til Nea Radio.

- Selbu fjellstyre vil samtidig oppfordre småviltjegere til å gjøre en innsats når det gjelder predatorbekjempelse og særlig med tanke på rødrev og kråke, det finnes en del av disse i områdene. Det er skuddpremie på blant annet rødrev og kråke i Selbu, det krever selvfølgelig at den er felt i Selbu og at du tar med alle fire labbene av dyret eller begge føttene om det er kråke og foreviser når skuddpremien skal heves. Om det felles rødrev eller annen jaktbar predatorart, så ta kontakt med fjelloppsynet for nærmere info, sier Unni Killi.

Forsidefoto: Unni Killi