Den midlertidige Heksem bru som krysser over Gaula i Haltdalen sentrum, tåler kun 40 tonn tunge kjøretøy.

Det er for lite når 50 tonn tunge trailere med kyllingfor skal over på andre siden.

Holtålen-ordfører Jan Arild Sivertsgård (Ap) tok nylig kontaktet forsvarsbygg med forespørsel om bistand til å finansiere ny bru.

Årsaken er at kommunen ønsker bygge bru som tilfredsstiller næringslivets behov, som er 50 tonns totalvekt.

Dagens løsninger er bare godkjent for kjøretøy opp til 40 tonn.

I et brev til Forsvarsbygg, estimerer Sivertsgård at ny Heksem bru vil koste mellom fem og seks millioner kroner.

Forsvaret trenger ikke større bru

Nå har svaret fra Forsvarsbygg kommet og tilbakemeldingen til kommunen er at Forsvarets virksomhet ikke er avhengig av en slik økt aksellast på Heksem bru.

– Vi har i tillegg vurdert at Forsvarsbyggs egen forvaltning av skytefeltet ikke har transportaktivitet som tilsier et behov for aksellast på 10 tonn. På den bakgrunn er det ikke aktuelt for Forsvarsbygg å gi bidrag til forsterking av Heksem bru, heter det i svaret.

Utredet behovet

Forsvarsbygg forvalter eiendom, bygg og anlegg til bruk for det norske Forsvaret, herunder innleieavtaler og rettigheter til eiendom.

– I forbindelse med denne henvendelsen har vi kontaktet aktuelle brukere av Haltdalen skyte og øvingsfelt, i tillegg til brukere av innleide bygg i det aktuelle området, skriver saksbehandler Asbjørn Fosså i svaret fra Forsvarsbygg.