Kort oppsummert

  • En alvorlig trafikkulykke skjedde i dag ved Selbuskogen skisenter med to biler involvert.

  • Fem personer berørt av hendelsen, alle er ute av bilene.

  • Veien er stengt for opprydding, nødetatene sikrer området og gir hjelp.

  • Det er foreløpig begrenset informasjon om skadeomfanget og ulykkens årsak.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av våre journalister

En alvorlig trafikkulykke har oppstått ved Selbuskogen skisenter i dag der to biler er involvert. En av kjøretøyene har kjørt av veien, og fem personer skal være berørt av hendelsen. Alle involverte skal være ute av bilene. Vegen er stengt mens oppryddingsarbeidet pågår.

Nødetatene rykket raskt ut til stedet for å bistå i situasjonen. Nødetatene jobber sammen for å sikre området og gi nødvendig hjelp til de involverte.

Det er foreløpig begrenset informasjon om skadeomfanget og eventuelle årsaker til ulykken.