– For å komme i kontakt med håndverkerne i de forskjellige kommunene så har vi lagt opp til å ha innspillsmøter i hver kommune sammen med næringsforeningene i Værnesregionen, sier Berit Thrones fra Værnesregionen innkjøp.

Kommunene skal få på plass nye rammeavtaler, og hver kommune ønsker å knytte seg til et samarbeid med opptil 3 leverandører for hvert tjenesteområde for de neste to årene, med en mulig videre forlengelse på inntil 2 år. Følgende tjenester skal ut på anbud;

- Tømrer og snekkerarbeid med utstyr og materiell - Rørleggertjenester VVS / Anleggsrørtjenester (VMT/VVA) med utstyr og materiell - Maler- og byggtapetseringstjenester med utstyr og materiell - Elektrikertjenester med utstyr og materiell - Maskinentreprenørtjenester - Kjøp av byggevarer - Kjøp av rørdeler (VVS og VMT)

Møtene vil bli gjennomført i løpet av januar.

Hør intervjuet med Odd Petter Haugseth, Berit Thrones og Rita Endresen fra Næringsforeningen i Værnesregionen her: