På Røros har vi vært enormt flinke siden mars 2020, sier ordfører Christian Elgaaen. – Fra i morgen er det opp til oss selv hvor nærme vi er hverandre.

– Barn, unge, næringsliv, kultur, idrett, frivillighet, organisasjoner og hyttebefolkning har hatt det utfordrende og krevende, legger Elgaaen til.

– Nå kan vi ta hverdagen tilbake. Lykke til med alle arrangementer, sosiale sammenkomster og begivenheter, uten antallsbegrensinger, framover. Det er utrolig hva ansatte i privat og offentlig næringsliv har stått i under pandemien, sier kommunedirektør og leder av kriseledelsen Kjersti Forbord Jensås.

– Det er en lang vei å gå framover for mange. For Røros kommune sin del har de siste ett og ett halvt årene vært en kraftanstrengelse. Våre medarbeidere har til enhver tid hatt hele sitt fokus på å gi best mulig tjenester til innbyggerne innenfor de rammene pandemien har gitt.

– Det vil fortsatt være mange i våre tjenester, spesielt helsetjenestene, som vil ha arbeid parallelt med korona, samtidig som de skal utføre ordinære tjenester. Jeg har stor respekt for arbeidet som legges ned her, sier Forbord Jensås.

Hva betyr det i praksis?

Regjeringen avvikler de fleste nasjonale tiltak, og kommunene får hovedansvaret for å sette i verk lokale tiltak dersom situasjonen tilsier det. Røros kommune vil fortsatt ha beredskap vedta lokale smittevernforskrifter dersom det er nødvendig.

Meteren forsvinner, og vi kan være sammen på samme måte som før pandemien.

Men – vi skal fortsette å følge rådene om å vaske hendene ofte, hoste i et lommetørkle eller i albuekroken og holde oss hjemme hvis vi er syke.

Her finner du de nasjonale reglene og rådene som gjelder i en normal hverdag med økt beredskap

Nedjustert TISK med forenklede karanteneregler og smittesporing vil gjelde fra mandag 27. september

Røros kommune opphever følgende lokale tiltak:

- Skoler og barnehager i Røros kommune går tilbake til normal drift fra mandag 27. september.

- Du trenger ikke lenger registrere besøket ditt på utesteder, museer og lignende i gjesteregistrering.

- Det er ikke lenger noen begrensinger på hvor mange kunder som kan være i butikker og gallerier.

- Arrangører trenger ikke lenger å sende inn risikovurderinger og smitteverntiltak til kommunen, og det er ingen restriksjoner på hvor mange som kan komme.

- Du kan besøke sykehjem og omsorgsboliger som før pandemien.

Disse tiltakene gjelder fortsatt:

- Arbeids- og oppdragsgivere må fortsatt sikre forsvarlig karantenested for arbeids- og oppdragstakere fra utland.

- Utenlandske arbeidstagere som dagpendler til kommunen skal fortsatt teste seg en gang i uka, på Røros legesenter fra uke 39.

- Innreiserestriksjoner trappes gradvis ned, og teststasjonen ved Vauldalen vil fortsatt være åpne for de som er pliktig til å teste seg ved innreise.