Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvar for å samordne statens politikk overfor kommunene, og å sørge for å kommunene har handlingsrom til å løse sine oppgaver. Kommunal- og moderniseringsministeren følger derfor situasjonen i norske kommuner tett.

− Vi må regne med at kommunenes utgifter vil øke i denne perioden. Mange vil oppleve ekstra press på sykehjem og hjemmetjenester, og det vil være større behov for renhold for å forebygge smitte. Samtidig får færre kommuneansatte gjort den viktige jobben sin. For å hjelpe kommunene i denne vanskelige situasjonen, øker vi tilskuddet til kommunene med 250 millioner kroner, sier Nikolai Astrup (H)i ei pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Pengene skal dekke merutgifter som følge av utbruddet. Fylkesmannen vil fordele disse midlene til de enkelte kommunene når en fordeling mellom fylkene er klar.

KREVENDE: Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, her sammen med ungdomskandidat for Malvik Høyre, Hanne Lundemo Bakken. Foto: Malvik Høyre