For en drøy uke siden bestemte Bufdir at alle landets familievernkontor skulle stenges for tilstedeværende tjenester.

Nå har Bufdir brukt tid på å finne ut hvordan de kan sikre at familievernkontorene kan være i tilnærmet full drift slik at familier som strever får hjelp, samtidig som de ansatte blir ivaretatt på en god måte ved å følge alle anbefalinger for smittevern.

Sikrer nødvendig mekling

Fylkesmennene behandler søknader om separasjon og skilsmisse. Reglene er slik at foreldre med felles barn under 16 år må møte til mekling for å få separasjon eller skilsmisse. Nå gir Bufdir i gitte situasjoner fritak fra plikten til å møte i mekling. Det sikrer at de som trenger det får meklingsattest, slik at ikke søknader til Fylkesmannen og Nav stoppes. Foreldre kan ringe familievernkontoret å få råd og veiledning.

Viktigere enn noen gang

- Jeg er glad for at vi igjen kan tilby familier hjelp og bistand. Det er kanskje viktigere nå enn noen gang når mange barn og voksne må være hjemme sammen hele døgnet i lang tid, sier direktør Mari Trommald i Bufdir.

De aller fleste familier greier seg fint hjemme og tar godt vare på hverandre. Men for familier som strever med relasjonene seg imellom kan det blir mer krevende når barna ikke kan gå på skole eller i barnehage og foreldrene har hjemmekontor eller er permittert fra jobben.

- Vi er bekymret for familiene og ikke minst barna i tiden vi skal gjennom nå. Her kan familieverntjenesten bidra med å styrke relasjoner og bidra til å dempe konflikter i en uvanlig tid for mange, sier Trommald.

Langvarig krise

- Situasjonen ser ut å bli langvarig og det er nødvendig å finne løsninger for å drifte familievernets tjenester innenfor de til enhver tid gjeldene anbefalinger om smittevern fra helsemyndighetene. Det mener jeg er fullt mulig. Regionene skal derfor åpne sine familievernkontorer fra torsdag morgen kl. 09.00, sier Trommald.

Helt konkret betyr det at alle sentralbord skal åpnes, men at det vil være ulike lokale løsninger på hvor mange som eventuelt er til stede på jobb og hvor mange som bistår for eksempel på telefon.

- Det er viktig å følge smittevernrådene fra helsemyndighetene. Vi har sett på hvordan psykisk helsevern organiserer sine tjenester. De har lagt opp til at terapeutene kan ha telefonkonsultasjoner. Det er en løsning også vi kn bruke i familievernkontorene, sier Trommald.

Redusert bemanning

Hun legger til at også familievernkontorene vil kunne ha redusert bemanning fordi noen ansatte kan være i karantene, noen kan være syke, mens andre igjen har omsorgsoppgaver hjemme som ikke kan kombineres med jobb.

Det kan derfor være noe redusert kapasitet og behov for prioriteringer. Trommald mener de fleste vil kunne få hjelp når de trenger det, og familievernet legger til rette for å kunne ta imot telefoner og gi råd og veiledning.

Det vil bli en antatt økt pågang ved gjenåpning og derfor vil det være mindre tilgang til planlagte timer og større kapasitet til å ivareta dem som trenger det mest. Er det i enkelte tilfeller behov for å gjennomføre konsultasjoner på ordinær måte vil det som langt som mulig tilrettelegges for dette. Det vurderes i det enkelte tilfelle, sier Trommald.

Og hun legger til:

- Med slik tilnærming vil det bli mest mulig normalt tjenestetilbud fra familievernet - innenfor de rammene som helsemyndighetene har gitt. Klienter må påberegne endring av timeavtaler og kanskje også noe lengre ventetid, avhengig av hvor mange terapeuter som er i arbeid, sier Trommald.

Sikrer nødvendig mekling

Det kan nå gis fritak fra plikten til å møte i mekling. - Det sikrer at de som trenger det får meklingsattest, slik at ikke søknader til fylkesmannen og NAV stoppes. Foreldre kan ringe på telefon for å få råd og veiledning, sier Trommald.

For en drøy uke siden bestemte Bufdir at alle landets familievern skulle stenges for tilstedeværende tjenester.

- Det gjorde vi for å følge alle anbefalinger om smittereduserende tiltak som kom fra Helsedirektoratet, og fordi familievernkontorene ikke er definert som en samfunnskritisk funksjon, sier Trommald.

Nasjonal veiledningstelefon

Samtidig ble det opprettet en nasjonal veiledningstelefon for foreldre som opplever det kritisk å ikke få bestilt eller gjennomført mekling i stengingsperioden.

- Nå har vi brukt tid på å finne ut hvordan vi kan sikre at familievernkontorene kan være i tilnærmet full drift slik at familier som strever får hjelp, samtidig som de ansatte blir ivaretatt på en god måte ved å følge alle anbefalinger for smittevern, sier Trommald.

Hun presiserer at Bufdir følger rådene fra helsemyndighetene, og at løsningen for familievernkontorene vil kunne endre seg dersom helserådene endres eller andre forhold gjør det nødvendig.

Foto: Andreas Reitan